Galerie De Sleedoorn en de Kunstuitleen Zetten zijn in 1986 ontstaan als het geesteskind van mevrouw Ien Hittema. Dit initiatief is door het kunstenaarscollectief "Het Venster" uit Zetten verder uitgebouwd. Het gebouw waarin de galerie is gehuisvest is sinds 2016 in eigendom overgedragen aan Stichting Kunst en Cultuur in Zetten. Stichting Raamwerk huurt de galerie. Galerie de Sleedoorn organiseert 6 exposities per jaar.
Als de kunstenaar(es) een eigen website heeft (dan staat er een streep onder de naam) dan kunt u door te klikken op het kunstvoorwerp of de naam naar die website gaan (opent zich in een nieuwe tab).

Ereleden van het kunstenaarscollectief Het Venster:

Ien Hittema
Henk Boxtart

Vrijwilligers van het kunstenaarscollectief Het Venster:
Joop Bonte Matty Brink Maddie Coopmans
Ryet van Dijk Trudy Everdij Wim de Geus
Jan Jansen Marja Mooten Peter Mooten
Rens Oosthoek Chris Raats Narda Schilt
Marian Stubenitsky Beatrix Tielens Frans Tielens
Maria van der Weerd Joop Weseman Els Wobben

Leden van het kunstenaarscollectief Het Venster: